Постови

Даске за иконе

Даске за иконе округле, за медаљоне и полијелеје

Даске за иконе, двостране за полијелеје / icon boards for chandelier

ПРЕПАРИРАНЕ ДАСКЕ ЗА ИКОНЕ DASKE ZA IKONE SA PREPARATUROM Προετοιμασμένες σκαμμένες εικόνες φλαμουριάς όλων των διαστάσεων WOOD PANEL FOR ICON WITH GROUND Dървото за рисуване икони и грунд за икони CONTACT maric.aleks@gmail.com 064 237 22 55

Препариране даске за иконостасе / preparing wood-panel for iconostasis

Препариране даске за иконостасе / preparing wood-panel for iconostasis

ПРЕПАРИРАНЕ ДАСКЕ ЗА ИКОНОСТАСЕ / PREPARING WOOD - PANELS FOR ICONOSTASIS

ПРЕПАРИРАНА НОЈЕВА ЈАЈА, PREPARING OSTRICH EGG FOR PAINTING

ПРЕПАРИРАНЕ ДАСКЕ ЗА ИКОНЕ DASKE ZA IKONE SA PREPARATUROM Προετοιμασμένες σκαμμένες εικόνες φλαμουριάς όλων των διαστάσεων WOOD PANEL FOR ICON WITH GROUND Dървото за рисуване икони и грунд за икони

Препарирани крстови за иконописање

ДУБОРЕЗАНЕ ДАСКЕ ЗА ИКОНЕ

Даске за иконе, woodpanel for icon

Icon for sale, ikone na prodaju, иконе на продају