Постови

Даске за иконе округле, за медаљоне и полијелеје

Даске за иконе, двостране за полијелеје / icon boards for chandelier

Даске за иконе, двостране за полијелеје / icon boards for chandelier

ПРЕПАРИРАНЕ ДАСКЕ ЗА ИКОНЕ DASKE ZA IKONE SA PREPARATUROM Προετοιμασμένες σκαμμένες εικόνες φλαμουριάς όλων των διαστάσεων WOOD PANEL FOR ICON WITH GROUND Dървото за рисуване икони и грунд за икони CONTACT maric.aleks@gmail.com 064 237 22 55

Препариране даске за иконостасе / preparing wood-panel for iconostasis

Препариране даске за иконостасе / preparing wood-panel for iconostasis

ПРЕПАРИРАНЕ ДАСКЕ ЗА ИКОНОСТАСЕ / PREPARING WOOD - PANELS FOR ICONOSTASIS