Даске за иконе, wood panel for icon with ground, daske za ikone, Προετοιμασμένες σκαμμένες εικόνες φλαμουριάς όλων των διαστάσεων
ПРЕПАРИРАНЕ ДАСКЕ ЗА ИКОНЕ
DASKE ZA IKONE SA PREPARATUROM
Προετοιμασμένες σκαμμένες εικόνες φλαμουριάς όλων των διαστάσεων
WOOD PANEL FOR ICON WITH GROUND
Dървото за рисуване икони и грунд за икони

CONTACT
maric.aleks@gmail.com

064 237 22 55

Коментари